Læs hybridt eller online med Studiecenteret som base

 

Studiecenteret er ikke en uddannelsesinstitution som du normalt kender det. Vi udbyder ikke selv vores uddannelser - det gør vores samarbejdspartnere, fx VIA University College, Aarhus Universitet og Erhvervsakademi MidtVest.

Landsdækkende er der et stort udbud af videregående uddannelser i online og hybrid format og i princippet kan du bruge Studiecenteret som base til at læse lige den videregående uddannelse du ønsker. Som en hjælp til dig peger vi dog på nogle uddannelser som vi synes fungerer godt i online eller hybrid format og som er arbejdsmarkedsrelevante for dig, der bor her i Ringkøbing-Skjern kommune. Du kan gå til uddannelsesoversigten her eller læse mere om hybrid uddannelse nedenfor.

 

Hybrid uddannelse

Det bedste fra online undervisning og klasserumsundervisning

Hvordan fungerer det?
På en hybrid uddannelse foregår undervisningen i et klasselokale, men med fleksibilitet til, at du kan sidde på afstand og følge med virtuelt via moderne live streaming udstyr. Du kan dermed deltage på lige fod med de studerende, der er mødt fysisk op til undervisningen og følge den imens den foregår (synkront). Du kan derfor indgå i dialog med din underviser og de andre studerende - både dem, der er med virtuelt og dem, der er mødt fysisk op.

Selvstudie versus mødepligt
Når du læser en hybrid uddannelse, har du delvis selvstudie og delvis tilstedeværelsesundervisning.
Mødepligt kan både gøre sig gældende som fysisk og virtuel tilstedeværelse. Det vil sige, at der er nogle elementer af din uddannelse, hvor du skal være tilstede på et bestemt tidspunkt - enten fysisk eller virtuelt - og andre, hvor du studerer på egen hånd, når det passer dig.

På et hybridt studie vil fysisk tilstedeværelsespligt ofte være valgfrit, sparsomt eller komprimeret i korte forløb, da det kun er prioriteret til den del af undervisningen, hvor det er yderst nødvendigt. Eksempelvis kan der være studier, der kræver praktisk undervisning.

Resten af tiden er undervisningen tilrettelagt så den er fleksibel fx at du kan have din virtuelle tilstedeværelsesundervisning derhjemme eller fra et studiecenter.

Studiecenteret som base
Studiecenteret er et sted, hvor du kan have din base alle de dage, hvor du kan deltage virtuelt eller har selvstudie.
Vi har skabt vores studiecenter med afsæt i, at du har brug for gode faciliteter fx læsesal, streamingudstyr, møderum, grupperum og studielounge.

I Studiecenteret kan du finde ro og rammer til fordybelse samt møde studerende fra andre uddannelser end din egen – det kan dermed fungere som et fysisk og socialt omdrejningspunkt i dit studieliv.

Sammen med dine tværfaglige medstuderende fra Ringkøbing-Skjern kan I mødes dagligt i studiecentret og arbejde i studiegrupper, deltage i online-undervisning og studere på egen hånd. Du kan også invitere medstuderende fra dit eget studie til at komme og læse sammen med dig.

Der er gratis parkering, internet, kaffe og te samt mulighed for frokostordning til studiepriser.

I fællesskab arrangerer vi desuden løbende forskellige sociale tiltag på tværs af studieretningerne, så du ikke er alene, selvom du har valgt at læse et hybridstudie og ikke er fysisk tæt på dine fagnære studiekammerater.

Du kan læse mere om vores faciliteter her eller tilmelde dig en studieplads ved at udfylde en formular via linket her.

Fordelen ved en hybrid uddannelse:

  • Fleksibilitet til (ofte) selv at vælge, om du vil deltage fysisk eller virtuelt
  • Mulighed for at interagere med dem, der deltager fysisk, mens du er med online
  • Mulighed for at læse uddannelser, der geografisk er placeret langt fra dig
  • Du sparer eventuelt rejseomkostninger og rejsetid