Læreruddannelsen

 

Læs den netbaserede læreruddannelse i Studiecenteret i samarbejde med VIA University College.

 

Den netbaserede læreruddannelse er for dig, der gerne selv vil tilrettelægge din tid, har brug for en fleksibel hverdag og som kan arbejde struktureret - både alene og sammen med din studiegruppe. Det meste af studiet læser du i Studiecenteret eller hjemmefra og cirka 1 gang om måneden er der seminar i 3 dage i Nørre Nissum. 

 

Om uddannelsen

Læreruddannelsen består af 24 moduler, hvor du kombinerer teori og praksis.

Læreruddannelsen har fire hovedområder:

  • Lærerens grundfaglighed
  • Undervisningsfag
  • Praktik
  • Bachelorprojekt

Inden for hvert hovedområde skal du vælge forskellige moduler.

Lærerens grundfaglighed
Du lærer om almene emner, som du får brug for som lærer, uanset hvilke fag eller aldersgrupper, du underviser. Emnerne er læring, udvikling, trivsel og dannelse. Du lærer at gennemføre differentieret undervisning, at lede en klasse og at undervise tosprogede elever.

Praktik
I de tre praktikperioder møder du eleverne og lærerne. Her kan du øve dig, afprøve og udfordre de kompetencer, du har fået i løbet af uddannelsen.
Når du læser uddannelsen i Studiecenteret, får du desuden mulighed for at afvikle din praktik på en af vores skoler i Ringkøbing- Skjern Kommune. 

Læs mere om uddannelsen og optagelse på VIA University Colleges hjemmeside her.