Diplomingeniør i Elektronik

 

Læs den netbaserede Diplomingeniør i Elektronik i Studiecenteret i samarbejde med Aarhus Universitet i Herning.

 

Aarhus Universitet udbyder diplomingeniøruddannelsen i Elektronik som fjernundervisningsforløb i samarbejde med Studiecenteret. Det hele foregår online baseret på nye, veldokumenterede undervisnings- og læringsprincipper.

Studieforløbet er tilrettelagt, så du kan gennemføre alle semestre hjemmefra via computer og et særligt øvelseskit med navnet ”Lab in a Box”, som du får tilsendt i forbindelse med studiestart. Med Lab in a Box kan du løse praktiske øvelser og opgaver derhjemme, dog ikke i helt samme omfang som i laboratoriet på campus. 6. og 7. semester kan ikke gennemføres hjemmefra, da du her skal i praktik og skrive bachelorprojekt.

Du skal regne med at komme på universitetets afdelingen i Herning enkelte dage i forbindelse med opstart og afslutning på dit semester samt i forbindelse med projektdage hvert semester. På sjette semester skal du som alle andre i et halvt års lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed, eller måske i dit eget start-up i universitetets iværksættermiljø, hvis du har mod på det.

 

Om uddannelsen

Det meste af den undervisning, du vil opleve på Elektronik Online bygger på en anerkendt og veldokumenteret metode med navnet Flipped Learning.

Her får alle studerende forud for enhver undervisningssituation adgang til videoklip, øvelsesoplæg samt en liste over relevant læsning til emnet. I klassen følges der op på forståelsen af materiales.

Der er cirka fire skemalagte timer per dag, som du deltager i online. Du kan dog selv bestemme, om du vil deltage i undervisningen, mens denne afholdes, eller om du hellere vil se optagelserne om aftenen. For at dit team og din underviser kan støtte dig bedst muligt, anbefales det kraftigt, at du deltager i undervisningen så ofte, du kan.

Du råder altså over din tid med fuld fleksibilitet, men du skal regne med en del forberedelse, øvelser og projektarbejde. Ingeniøruddannelsen er krævende og svarer i arbejdsbelastning til mindst 37-45 timer om ugen.

Læs mere om uddannelsen og optag på Aarhus Universitets hjemmeside her.