Læs hybridt eller online med Studiecenteret som base

Studiecenteret er ikke en uddannelsesinstitution som du normalt kender det. Vi udbyder ikke selv vores uddannelser - det gør vores samarbejdspartnere, fx VIA University College, Aarhus Universitet og Erhvervsakademi MidtVest.

Landsdækkende er der et stort udbud af videregående uddannelser i online og hybrid format, og i princippet kan du bruge Studiecenteret som base til at læse lige den videregående uddannelse du ønsker. Som en hjælp til dig peger vi dog på nogle uddannelser som vi synes fungerer godt i online eller hybrid format og som er arbejdsmarkedsrelevante for dig, der bor her i Ringkøbing-Skjern kommune.
Du kan gå til uddannelsesoversigten her eller læse mere om online uddannelse nedenfor.

Online uddannelse

Online uddannelse har mange betegnelser, fx fjernstudie, NET uddannelse, E-læring og virtuel uddannelse.

Hvordan fungerer det?

Fælles for dem er, at undervisningen foregår online. Alle der deltager er koblet op online og undervisningen foregår ikke fra et klasserum, sådan som vi kender det fra traditionel- eller hybrid undervisning. Den foregår online - enten som synkron eller asynkron online undervisning

Synkron online undervisning indebærer, at alle studerende er til stede online på samme tidspunkt, hvor i mod asynkron undervisning giver dig mulighed for at få din undervisning online, når det passer dig (fx i form af webinarer).

Selvstudie versus mødepligt
Når du læser en online uddannelse, har du for det meste delvis selvstudie og delvis tilstedeværelsesundervisning.
På en online uddannelse er mødepligtig undervisning også gældende ved virtuel tilstedeværelse fx ved synkron undervisning. Det vil sige, at der er nogle elementer af din uddannelse, hvor du skal være tilstede på et bestemt tidspunkt og andre, hvor du studerer på egen hånd, når det passer dig.

På et online studie vil fysisk tilstedeværelsespligt sjældent forekomme, da det kun er prioriteret til undervisning, hvor det er yderst nødvendigt. På nogle online uddannelser kan der eksempelvis være kursusdage.
Resten af tiden er undervisningen tilrettelagt så den er fleksibel og tilgængelig online. Du kan derfor både sidde derhjemme og følge din undervisning eller benytte et studiecenter.

Studiecenteret som base
Studiecenteret er et sted, hvor du både kan følge din undervisning online eller have selvstudie aktiviteter.
Vi har skabt vores studiecenter med afsæt i, at du har brug for gode faciliteter fx læsesal, streamingudstyr, møderum, grupperum og studielounge. I Studiecenteret kan du dermed finde ro og rammer til fordybelse, og i tillæg kan du møde studerende fra andre uddannelser end din egen – det kan dermed fungere som et fysisk og socialt omdrejningspunkt i dit studieliv.

Sammen med dine tværfaglige medstuderende fra Ringkøbing-Skjern kan I mødes dagligt i Studiecenteret og arbejde i studiegrupper, deltage i online undervisning og studere på egen hånd. Du kan også invitere medstuderende fra dit online studie til at komme og læse sammen med dig.

Der er gratis parkering, internet, kaffe og te samt mulighed for frokostordning til studiepriser.
I fællesskab arrangerer vi desuden løbende forskellige sociale tiltag på tværs af studieretningerne, så du ikke er alene, selvom du har valgt at læse et online studie og ikke er tæt på dine fagnære studiekammerater.

Fordelen ved en online uddannelse

  • Fleksibilitet til at læse, hvor du vil og ofte også når du vil
  • Mulighed for at læse uddannelser, der geografisk er placeret langt fra dig
  • Mulighed for at deltage i events, du måske ikke ellers ville deltage i grundet geografisk placering
  • Fred og ro til at lytte til de vigtige budskaber
  • Du sparer eventuelle rejseomkostninger og rejsetid