Pædagoguddannelsen

 

Læs den netbaserede pædagoguddannelse i Studiecenteret i samarbejde med VIA University College Viborg.

 

Den netbaserede pædagoguddannelse er for dig, der både vil være i front med at bruge it i det pædagogiske arbejde, og ønsker at tage en uddannelse med fleksible studietider. Du får et bredt kendskab til den pædagogiske verden og bliver samtidig specialist inden for enten dagtilbud, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

 

Om uddannelsen

Uddannelsen har samme længde og faglige indhold som den ordinære pædagoguddannelse, men den netbaserede uddannelse giver dig mulighed for en mere fleksibel planlægning af dine studier.
Du skal være opmærksom på, at den netbaserede pædagoguddannelse er et fuldtidsstudie, der har en arbejdsbyrde, som gennemsnitligt svarer til en arbejdsindsats på 42 timer om ugen.
I 1. praktikperiode er der obligatorisk fremmøde på 30 timer om ugen, og i de to lønnede praktikker er der obligatorisk fremmøde 32,5 timer om ugen.
Din praktik har du mulighed for at tage i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Du kan læse mere om uddannelsen og optagelse på VIAs hjemmeside lige her.

Vær opmærksom på, at der kun starter hold med netbaseret uddannelse op én gang om året -  i september.